Propisi

Potrebna dokumentacija za učlanjenje: Za studente ( do 26 godina ):
  • lična karta
  • uverenje sa fakulteta o statusu studenta ili fotokopija indeksa
Za nezaposlene:
  • očitana lična karta
  • očitana zdravstvena knjižica
  • potvrda o statusu nezaposlenog lica (iz fonda pio)
Za maloletna lica:
  • zdravstvena knjižica
  • uverenje iz škole o statusu učenika
  • saglasnost jednog roditelja
  • lična karta ili pasoš na uvid

Najnoviji poslovi

{{p.DatumObjave}}

Zapratite nas na Instagramu

Kalkulator