Loading...


još od 2010. godine

Cenovnik

Ovo su samo preporučene cene bruto sata, a poslodavac može iste uvećati ili umanjiti u zavisnosti od intenziteta, složenosti i dinamike obavljenog posla, vodeći računa o zakonski propisanom minimalnom neto satu.

Grupa Vrsta posla Jedinica mere Bruto naknada
1 Lakši fizicki poslovi i poslovi za koje nije potrebna strucna sprema kao što su: kuvanje i raznošenje kafe, ispisivanje adresa, ekspedicija pošte, slaganje i povezivanje materijala, poslovi portira, servirki, telefonista i drugi slicni poslovi. Sat 509,02
2 Poslovi za koje je potrebna srednja školaska sprema, kao što su: poslovi daktilografa, rad na kompjuteru, tehnicko crtanje, pomocni poslovi u prodaji, blagajna, medicinske sestre, vozaci, kuriri izvan zgrade, konobari, poslovi u kuhinjama i servisima za pranje, spremacice, skupljanje kolica, fotokopiranje i drugi slicni poslovi. Sat 572,65
3 Poslovi za koje je potrebna posebna obucenost kao što je rad na kasi, povecan fizicki napor, u otežanim uslovima kao što su magacini, proizvodne hale, otvoreni prostor i drugi slicni poslovi. Sat 636,28
4 Teži fizicki poslovi kao što su: prenos arhive, rašcišcavanje dvorišta i hala, utovar i istovar pica, mesa i druge kabaste robe i slicni poslovi. Sat 1018,05
5 Poslovi za koje je potrebna visoka školaska sprema, potpuno znanje stranih jezika ili druga posebna znanja i obucenost, i Teški fizicki poslovi kao što su: utovar, istovar i prenos nameštaja, gradevinskog materijala, teških predmeta i drugi slicni poslovi. Sat 763,53
6 Poslovi koji traju jedan ili dva dana (do 8 casova dnevno). Dan 4450,00
7 Poslovi koji se obavljaju više dana, a traju manje od 5 casova dnevno. Dan 3181,00
8 Dnevnica u gradevinarstvu. Dan 5090,00
9 Dežurstvo na sajmu (domacica štanda). Dan 4500,00
10 Zamena odsutnog radnika duže od 15 dana. Mesec Plata radnika za to ili slicno radno mesto
11 Specificni poslovi u poljoprivredi, šumarstvu, gradevinarstvu. Norma Prema dogovoru na osnovu standardnih normi
Najnoviji

Aktuelni poslovi