Loading...
važno

Propisi

Potrebna dokumentacija za učlanjenje: Za studente ( do 26 godina ):

lična karta

uverenje sa fakulteta o statusu studenta ili fotokopija indeksa


Za nezaposlene:

očitana lična karta

očitana zdravstvena knjižica

potvrda o statusu nezaposlenog lica (iz fonda pio)


Za maloletna lica:

zdravstvena knjižica

uverenje iz škole o statusu učenika

saglasnost jednog roditelja

lična karta ili pasoš na uvid


kalkulator


Neto

Đaci: {{(quantity * 0.78585462).toFixed(2)}} RSD

Nezaposleni: {{(quantity * 0.573838).toFixed(2)}} RSD

Bruto

Đaci: {{(quantity * 1.27256642).toFixed(2)}} RSD

Nezaposleni: {{(quantity * 1.74265).toFixed(2)}} RSD